Actors Studio

Onze professionele opleiding

De Fases
Professionele opleiding
De Actorsstudio bestaat uit twee fasen die naandloos in elkaar overlopen. Tussentijds ontvang je een professioneel gemonteerde film met je vorderingen er op

Fase 1
De eerste fase is een intensieve oriëntatie op het ambacht van acteren voor de camera in al zijn facetten.
Je zult werken aan de specifieke aspecten van het acteren voor de camera, het gebruik van je lichaam, emoties, mimiek en stem, het werken met improvisaties en tekst, maar ook aan het ontwikkelen van een professionele werkhouding.

Deze module beslaat 56 lesuren (Fase 2 hierna beslaat 28 lesuren)
Daarnaast dien je tijd vrij te maken voor thuisstudie. Uiteraard is er vanuit ons begeleiding bij deze zelfstudie.
In de eerste fase besteden we onder andere aandacht aan:
• fysieke- en stemtraining
• Impulsen volgen middels improvisatie
• Omgaan met tekst en tekstkennis
• Handeling en mis-en-scene
• Camera standpunten
• Het specifieke verschil tussen het acteren voor een camera en in het theater.
• Het eigen lichaam als acteerinstrument.
• Stemgebruik.
• Het interpreteren van een tekst.
• Het werken aan een rol.
Verder zal het vooral gaan om het plezier in het acteren en het ontdekken van jouw eigen mogelijkheden voor de camera.
Na deze fase krijg je een film thuisgestuurd met daarop al jouw scenes, zodat je ook tussentijds jouw vorderingen in de gaten kunt houden.
Na deze fase ga je automatisch door naar fase twee.

Fase 2
De tweede fase is gericht op praktijktraining en jouw individuele leerpunten.
Naast een intensivering van je acteerkwaliteiten zullen we ook aandacht besteden aan het jezelf als filmacteur in de markt te zetten. Het maken van cv's, foto's en het inschrijven bij de castingbureaus.

In deze tweede fase leer je jouw spel aanpassen aan de specifieke eisen die camera-acteren stelt.
In een strak schema van oefeningen en improvisaties behandelen we alle technische en dramaturgische aspecten van het vak, waarna we intensief gaan werken aan televisie- en filmscènes.
Alle oefeningen en scènes worden opgenomen en grondig met je geanalyseerd.

We zullen in deze fase vooral werken aan:
• Emoties zichtbaar maken en vormgeven
• Spel persoonlijk durven maken
• acteren is reageren
• tekstbehandeling en overdracht
• Het werken aan een rol
• Het maken van een "karakterprofiel"
• Het verder leren gebruiken van het lichaam als acteerinstrument
• Het omgaan met de verschillende (on)mogelijkheden van het acteren voor een camera.
• Monoloog - dialoog
• Improvisatie
• Het uitbreiden van de acteerervaringen
• Scènestudie
• Het verder eigen maken van een karakter
* Het werken met verschillende soorten teksten: drama, soap, comedy
• De ‘zakelijke’ kanten van het acteursvak: maken van een cv, benaderen van castingbureau’s enz.
• Auditietraining. Deze zal je helpen bij de voorbereiding op een werkelijke screentest. Je leert een scène zelfstandig interpreteren en volgens opdracht vanuit verschillende subteksten en invalshoeken spelen.

Kortom: je wordt zo goed mogelijk voorbereid op het werken in de praktijk!

Na deze laatste fase krijg je een volgende film thuisgestuurd tezamen met een beoordelingsmotivatie en een Certificaat.
Wanneer je wenst kun je hierna jouw opleiding eventueel vervolmaken in Hollywood L.A.

Acting Quote

“One of the things about acting is it allows you to live other people's lives without having to pay the price. "

Robert De Niro
Actor - Academy Award winner
Joost Buitenweg
Optimale ontwikkeling
"Ik vind het erg belangrijk dat er een onafhankelijk punt is waar ruimte is voor ieders persoonlijke talent en persoonlijke ontwikkeling.
Een plaats waar je niet het idee moet hebben auditie te doen, maar kan werken aan je leerpunten. Wanneer je namelijk het idee hebt auditie te moeten doen, ga je enkel laten zien wat je al kent. Het gevolg is dat je ontwikkeling stagneert.
Ik vind juist dat een cursus er voor is om nieuwe acteertalenten van jezelf te ontdekken en ontwikkelen.
Ik ben daarom van mening dat een onafhankelijk acteer-instituut de beste manier is om jezelf optimaal te ontwikkelen
"